Nový atlas bohatství. Kapitola 19.

Shrnutí:
Dostáváme se k poslední strategii. Je to strategie systému. Ostatní strategie si prohlédni v předchozích kapitolách. Postupně se vrať až po 14. kapitolu a zodpovědně si odpověz na otázky.
Pokud si to vše prostudoval a poctivě vypracuješ, tak budeš vlastníkem spolehlivého systému. A on se ti bude starat o tvé podnikání.
Tak ať se ti daří.


Kapitola 19.


Stratégie systému.


I. Klíčové myšlenky: 


Systém je soubor věcí, akcií, nápadů a informací, které na sebe vzájemně působí, a tak přispívají ke změně jiných systémů. Ve vašem podniku existují tři druhy systémů: „hard" pevný systémsoft" měkký systém a informační systém.


Pevný systém- hard  system odkazuje na všechny neživé věci - například na všechno vaše vybavení, majetek, nábytek a barvy vaší značky.


Měkký  systém - soft system odkazuje na dynamiku, proměnlivé a adaptabilní věci, jako je i váš prodejní systém.

Informační systém vám poskytuje údaje o tom, jak ostatní dva systémy vzájemně na sebe působí. 


Příkladem informačního systému může být řízení a kontrola zásob, prognózování peněžních toků a souhrnná zpráva o prodejních činnostech.


V procesu prodeje jsou tři okruhy, ve kterých jsou všechny tři systémy které jsou popsány výše: Prezentace schůzek, Prezentace analýzy potřeb a Prezentace navrhovaných řešení. 


Smyslem Prezentace setkání se zákazníkem je jediná věc -  dohodnout si schůzku. Kontrola nad financemi je klíčová.  


Prezentace analýzy potřeb je podrobným vysvětlením, jak mohou vaše produkty a služby zmírnit zákazníkův  existující problém a poskytnout mu kontrolu nad nim.


Prezentace navrhovaného řešení je posledním bodem pro zajištění prodeje tím, že zákazník uvidí spokojenost, kterou může  získat z používání vašich produktů a služeb a jak může získat kontrolu nad několika aspekty svého života. Mějte na paměti, že vždy chcete zajistit dlouhodobý vztah, ne jednorázovou  transakci. Co chcete, není prodávat výrobky nebo služby, ale spíše získat vztah se zákazníkem. Váš prodejní systém musí být konzistentní, takže vždy to prezentujte stejným způsobem a ujistěte se, že to funguje stejně.


Nebudete mít  prodejce, ale prodejní systém.


II. Otázky pro sebe: 

III. Akce:


Pokud na některou z výše uvedených otázek odpovíte „Ne",  ujistěte se, že jste vlastníkem vlastního systému.


Používejte svůj informační systém moudře. Vytvořte si vlastní cíle a měřítka informací, které získáte prostřednictvím denních prodejních a provozních činností.


Být vlastníkem firmy neznamená být jediným odborníkem sám. Musíte vytvořit vize a cíle vaší firmy jako podnikatel a vytvořit systém prodeje jako manažer. Rovnováha mezi třemi rolemi vám pomůže k růstu vašeho podnikání a vyhnout se destruktivním chybám, které produkují mnohé malé podniky.


Pomůže vám to produktivně trávit svůj čas. Ne příliš se soustředít na technickou-odbornou práci, ale moudře přesunout své úsilí na strategické a řídící práce. Vytváříte podnik, abyste poskytovali pracovní místa ostatním lidem a ne jen pro sebe. Dělejte jen to, co máte rádi a ujistěte se, že se vám líbí podnikání!


Svoboda není o tom, říkat „ano" nebo „ne", když se musíme o něčem rozhodnout, je to moc přetvářet a vytvářet sebe sama. Svoboda je schopnost uskutečnit Nietzscheho slova a stát se tím, čím opravdu jsme. 

© 2019 Copyright  Svobodný život s.r.o.

další novinky

Jak rozvinout svou vizi?

Jak rozvinout svou vizi?

Leave review
Začni a nech se vést vlastní vizí. Postupně to všechno sestavíš.
Číst více
Systém jak má být.

Zvu Ťě - Pozývam Ťa

Leave review
Společnost nestojí na tom, co oficiálně víme, co nám je řečeno, ale na tom,...
Číst více
Stratégie systému.

Nový atlas bohatství. Kapitola 19.

Leave review
Nový pohled na bezbolestný postup budování firmy, který je v souladu se sou...
Číst více
Vaše marketingová strategie.

Nový atlas bohatství. Kapitola 18.

Leave review
Nový pohled na bezbolestný postup budování firmy, který je v souladu se sou...
Číst více
Strategie vašich lidí.

Nový atlas bohatství. Kapitola 17.

Leave review
Nový pohled na bezbolestný postup budování firmy, který je v souladu se sou...
Číst více